Pozvánkla na pripravované online vzdelávanie nových učiteľov základných škôl

Vážení učitelia základných škôl,

pozývame Vás na pripravované online vzdelávanie nových učiteľov základných škôl projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Cieľ projektu:

 • zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie;
 • naučiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti (sociálne a osobné kompetencie) potrebné na orientovanie sa vo svete financií;
 • rozvoj schopností efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií.

Cieľová skupina:  učitelia základných škôl

 

Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Zoom.

Termíny online vzdelávania pre základné školy:

 1. webinár: 04.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
 2. webinár: 11.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
 3. webinár: 18.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
 4. webinár: 25.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.

Lektorky: Mária Hankociová, Kvetoslava Danková

 

Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie všetkých webinárov. Po absolvovaní vzdelávania:

 • dostanete certifikát o absolvovaní vzdelávania;
 • budete mať prístup k overeným inovačným metodickým materiálom;
 • budete mať bezplatný prístup na e – learning poznaj.sk;
 • stanete sa súčasťou tímu inovatívnych učiteľov a škôl rozvíjajúcich finančnú gramotnosť od roku 2001;
 • dostanete podporu a možnosť rozvíjať sa podľa Vášho záujmu v rámci projektov Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

 

Účastnícky poplatok na osobu: 10,- €. Poplatok sa uhrádza prevodom na účet:

IBAN: SK61 0900 0000 00063533 1057 (č. účtu 063 533 1057/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.)

variabilný symbol 202006

do poznámky uviesť meno účastníka

 

V prípade záujmu o vzdelávanie, prosím, prihláste sa do 30.05.2020 vyplnením prihlášky –  formulár tu

(Organizátor si vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov v prípade väčšieho záujmu ako 15 účastníkov, či zrušiť vzdelávanie v prípade  menšieho záujmu ako 8 účastníkov).

 

Tešíme sa na Vašu účasť.  S pozdravom

Andrea Geregová

andrea@nds.sk , 0949 454 493