Program Poznaj svoje peniaze rozvíja finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí vo vzdelávacom systéme
v materských, základných a stredných školách. Zároveň rozvíja ich životné zručnosti. Reaguje na meniace sa podmienky života detí a mladých ľudí a ich životné potreby. Výrazne podporuje rozvoj ich osobnosti, hlavne zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií.

Unikátny e-learning

Celý systém výučby v rámci projektu „Poznaj svoje peniaze“ riadi unikátna internetová e-learningová aplikácia. Aktuálny obsah, inšpiratívna metodika a možnosť prispôsobiť vyučovanie adresne potrebám každého žiaka sprístupňujú unikátnym spôsobom svet peňazí tisíckam detí a mladých ľudí na Slovensku.

Akreditované vzdelávanie pedagógov

Vrámci programu Poznaj svoje peniaze poskytujeme pedagógom vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podpora a aktualizácia

Študenti, pedagógovia a školy zapojené do programu Poznaj svoje peniaze tvoria sieť, v rámci ktorej majú neustály prístup k podpore, aktuálnym informáciám zo sveta financií, novým metodickým materiálom a videám priamo použiteľným vo vyučovaní.

skúsenosti z programu Poznaj

 • Program Poznaj svoje peniaze je výnimočný. Vedie študentov aj učiteľov ku konkrétnym krokom, ako peniaze získať, aj ako sa o ne postarať – prevziať zodpovednosť. Taká bola ambícia tohto programu a nič sa na nej nezmenilo. Ani po 17 rokoch jeho rozvíjania a šírenia.

  Mária Hankociová
  Odborná garantka programu
 • Veľmi hodnotný kurz s veľkými možnosťami využitia na vyučovaní, ale aj v osobnom živote. Oceňujem aj e-learning – vypracované námety. Ďakujem!

  Petra
  učiteľka, účastníčka vzdelávania PSP
 • Konečne som po dlhom čase zažil otvorené hodiny, dostal použiteľné metodické materiály s praktickým využitím v škole.

  Jozef
  učiteľ, účastník vzdelávania
 • Vďaka programu Poznaj svoje peniaze som zistil, že žiť kvalitný život nie je finančne jednoduché.

  Jaro
  študent
0
zapojených študentov
0
vyškolených pedagógov
0
jedinečných študentských projektov

e-learnig Poznaj svoje peniaze

registrácia

záväzná prihláška do programu Poznaj svoje peniaze

Veľmi radi uvítame v programe nových spolupracovníkov – pedagógov. Pre zapojenie sa do programu je potrebné vyplniť registračný formulár a absolvovať dvojdňové akreditované vzdelávanie. Pridajte sa, tešíme sa na vás!

chcem sa registrovať

záväzná prihláška do programu Poznaj svoje peniaze

Kliknite pre presmerovanie do registračného formulára.

prihlásenie do e-learningu

prístup pre registrovaných študentov a pedagógov

prihlásiť sa do môjho e-learningu

prístup pre registrovaných študentov a pedagógov

Kliknite pre presmerovanie do e-learningovej aplikácie Poznaj svoje peniaze

ukážka systému a dôležité informácie

pre zvedavých a nerozhodných

Ak potrebujete ďalšie informácie o e-learningovej aplikácii Poznaj svoje peniaze, či chcete lepšie porozumieť tomu ako systém funguje, máme pre vás viac.

chcem viac informácií o e-learningu

pre zvedavých a nerozhodných

Kliknite pre presmerovanie na prezentáciu e-learningu Poznaj svoje peniaze.

partneri programu

Program Poznaj svoje peniaze vám prinášame v dlhodobej spolupráci s partnermi:

Office

Heydukova 3,
811 08 Bratislava

02/5263 6471

nds@nds.sk

Manažérka programu

Aneta Chlebničanová

+421 (0) 911 702 665

aneta@nds.sk

Koordinátorka programu

Andrea Geregová

+421 (0) 949 454 493

andrea@nds.sk

IT podpora

Rastislav Očenáš

+421 (0) 948 702 662

rasto@nds.sk