logo Nadácia pre deti Slovenska logo Poznaj svoje peniaze
fotohdr

Pre rozpoznanie
dobrej finančnej rady od tej zlej
je dôležité dobré finančné vzdelanie.

Robert Kiyosaki, podnikateľ a spisovateľ

Aj finančné vzdelávanie má našu podporu.
A s kým počítate vy?

nadslsp

Zvažovať možnosti

Pre študentov

Chcete rozumieť svojim financiám? Chcete sa naučiť vedieť zvažovať možnosti a vedieť si z nich vybrať? Chcete poznať a ovládať nástroje a prostriedky, ktoré vám môžu byť nápomocné pri vstupe do sveta reálneho trhu práce, a teda aj zdroja finančnej nezávislosti?

Finančná gramotnosť

Pre učiteľov

Od roku 2001 pomáhame učiteľom rozvíjať finančnú gramotnosť v školách. Vzdelávame učiteľov základných a stredných škôl v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania MŠ SR pod názvom „Manažment osobných financií“. Vzdelávanie je akreditované podľa §42 ods.4 písm.d).

Ako to funguje

Ukážka systému

Celý systém výučby v rámci projektu „Poznaj svoje peniaze“ riadi unikátna internetová e-learningová aplikácia. Realizátori projektu pomocou nej administrujú zapojené školy, získavajú prehľadné správy o používaní systému a aktualizujú uverejnené informácie pomocou systému riadenia obsahu.

Pre študentov NOVÉ: Finalisti študentskej konferencie

Postupujúce práce z týždňa Global Money Week 2016.

Pre študentov Vážení a milí učitelia, žiaci a študenti programu "Poznaj svoje peniaze"

Vítame Vás v novom šk. roku 2015/2016. Veríme, že tento rok bude pre Vás úspešný, príjemný a spolu s nami budete zmysluplne rozvíjať finančnú gramotnosť.

Pre učiteľov Objednávka certifikátov

Vážení učitelia, radi by sme Vám zaslali certifikáty pre Vašich študentov, ktorí v školskom roku 2015/2016 pracovali v programe Poznaj svoje peniaze. Ďakujeme za jeho vyplnenie do 30. apríla 2016...

Pre učiteľov
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Poznaj svoje peniaze

Projekt rozvoja finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí vo vzdelávacom systéme na základných a stredných školách, ktorý zároveň rozvíja ich životné zručnosti. Projekt reaguje na meniace sa podmienky života detí a mladých ľudí a ich životné potreby. Výrazne podporuje rozvoj ich osobnosti, hlavne zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania informačno - komunikačných technológií.

Spojte sa s nami

© 2015 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.

Created by Krea
e-learning
Navštívte nás aj na facebook
e-learning