Zvažovať možnosti

Pre študentov

 
 

Chcete rozumieť svojim financiám? Chcete sa naučiť vedieť zvažovať možnosti a vedieť si z nich vybrať? Chcete poznať a ovládať nástroje a prostriedky, ktoré vám môžu byť nápomocné pri vstupe do sveta reálneho trhu práce, a teda aj zdroja finančnej nezávislosti?

My vám s tým chceme pomôcť!               

Byť finančne nezávislým je snom všetkých ľudí bez ohľadu na vek, alebo postavenie. Finančná nezávislosť predstavuje symbol určitej slobody, prvý krok k nezávislosti ako takej. Ľudia však spravidla až vlastnou prežitou skúsenosťou prídu na to, že byť finančne nezávislým ešte automaticky neznamená byť šťastným.

Mnohí z vás sú už dnes dennodenne stavaní pred nutnosť rozhodovať o rozumnom a uváženom použití peňazí, ktorými disponujete, alebo by ste chceli disponovať. Alebo musíte robiť rozhodnutia o svojej vzdialenej budúcnosti, budúcom zamestnaní a úspechu v ňom, a to aj napriek hendikepu nedostatku skúseností.

Aké okolnosti beriete do úvahy, keď zvažujete načo peniaze použiť bez ohľadu na to, či ide o finančné prostriedky vašich rodičov, alebo ste ich získali vy sami vlastným pričinením – vašou prácou? Chcete mať iste možnosť a príležitosť sami rozhodovať o ich použití. To ale nie je dosť dobre a „rozumne“ možné bez primeraných znalostí a prakticky použiteľných informácií. Viete kde a ako potrebné informácie hľadať, získať a ako si z nich vyberať?

Treba porozumieť takým oblastiam, ako je osobný rozpočet, jeho tvorba, založenie osobného účtu, manipulácia s platobnou kartou alebo napríklad, aké sú výhody a nevýhody sporenia či investovania.

Základom ekonomiky je obmedzenosť zdrojov, ktorými disponujeme. Keďže nikdy nebude realitou dostatok všetkého, všetci si musíme vždy vyberať z alternatívnych možností.

Možno ste už sami zistili a pochopili, že vaše túžby a želania značne presahujú zdroje, ktoré sú vám dostupné. Sami pociťujete potrebu rozumieť základným princípom finančného plánovania. Svet financií vás láka. Chcete poznať možné zdroje príjmov a rozumieť aj výdavkom, ich zmyslu a významu, cieľom, na ktoré sa použijú. Ak vaše výdavky presahujú reálne príjmy, chcete poznať a mať možnosť výberu iných možných alternatív. Má význam rozumieť tomu, ako sa tvorí osobný rozpočet, porozumieť všetkým príjmom a výdavkom, na ktoré sa spotrebujú rodinné financie? Môže vám to pomôcť uvažovať o prístupe k vlastným financiám, o ich reálnych zdrojoch, alebo o ich „rozumnej“ spotrebe?

Stojíte dennodenne pred závažným rozhodnutím – akú cestu zvoliť na dosiahnutie vlastných predstáv o živote a vašom mieste na svete, o budúcej perspektíve, aj budúcej práci. Rozhodujúce pre vašu voľbu, ale i vlastnú sebaúctu a sebavedomie, sú vaše vlastné túžby a predstavy, no tiež schopnosti, zručnosti a reálne predpoklady. A tie musíte poznať, musíte ich vedieť posúdiť, aby ste mohli porozumieť sami sebe.

Autorky