Partneri programu

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom…

 
 

Poslanie
Súčasťou dlhodobého modelu podnikania finančnej skupiny Erste group je reinvestícia časti svojho zisku späť do spoločnosti. Rovnaký model podnikania má aj jej dcérska banka na Slovensku – Slovenská sporiteľňa. Preto s cieľom podporovať projekty, ktoré dlhodobo zvyšujú kvalitu života obyvateľov Slovenska v rôznych oblastiach vznikla v novembri 2004 Nadácia Slovenskej sporiteľne. Podpora nadácie je predovšetkým zameraná na oblasť kultúry, vzdelávania, športu a vytvárania rovnakých príležitostí pre všetkých.

Kto sme
Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 ako nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Počas svojej činnosti podporila viac ako tisícsto rôznych zaujímavých projektov v hodnote viac ako 5 miliónov eur.

Podpora vzdelávania
Pretože sme Nadáciou Slovenskej sporiteľne, rozhodli sme sa vzdelávať najmä mladých ľudí vo finančnej oblasti. Našim zámerom je ich lepšie pripraviť na život v trhovej spoločnosti a naučiť ich narábať s peniazmi efektívne a rozumne. Okrem podpory Poznaj svoje peniaze realizujeme on-line projekty Hra milión, Cvičná banka, Čo vieš o financiách a pod. Dlhodobo podporujeme aj vzdelanie minoritných skupín.

 

 

Kreatívna softvérová firma, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko rokov. Od svojho začiatku sa zameriavame hlavne na Internetové a Intranetové riešenia pre rôzne oblasti podnikania. V súčasnosti hlavným zameraním našej spoločnosti je vývoj e-learningových nástrojov pre školy, vzdelávacie organizácie a firmy. Cieľom je ponúknuť flexibilný nástroj pre správu vzdelávacieho obsahu. Snahou našej spoločnosti je prinášať zákazníkom zisk prostredníctvom kvalitných a bezpečných riešení so zárukou kvality a s dostupnou technickou podporou.

Asociácia S. Kovalikovej je mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl, pracovníkov s deťmi a mládežou v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie inovačného edukačného programu Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (VEU/ITV), overeného Štátnym pedagogickým ústavom. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania. ASK je partnerom Nadácie pre deti Slovenska pre rozvoj vzdelávacích programov od roku 2004.

Ďakujeme partnerom, ktorí nám pomáhali projekt rozvíjať v minulosti.

  • Citibank (Slovakia) a. s.
  • Junior Achievement Slovensko
  • Nadácia Salve