Rozvíjame zručnosti mladých ľudí potrebné pre orientovanie sa vo svete financií…

O programe

 
 

Program „Poznaj svoje peniaze“ Nadácia pre deti Slovenska rozvíja od roku 2001. Vízia nášho programu predbehla dobu finančnej krízy a pochopila potrebu rozumieť svojim osobným financiám. Vieme, že peniaze sú súčasťou života a vieme, že učenie o peniazoch má byť súčasťou vzdelávania. Vytvorili sme prvý inovačný e-learningový vzdelávací program pre študentov v oblasti manažmentu osobných financií na Slovensku.

Podporujeme rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti študentov stredných škôl prostredníctvom predmetu „Manažment osobných financií“, a overených foriem implementácie do vyučovania. Prinášame do škôl zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život a pre študentov príťažlivú a motivujúcu formu vyučovania.

Od roku 2011 podporujeme rozvoj finančnej gramotnosti študentov základných škôl prostredníctvom overenej metodiky „Vysoko efektívneho učenia/ITV“ integrovane do školského kurikula predmetov alebo vzdelávacích oblastí.

Od roku 2017 podporujeme finančnú gramotnosť aj u detí predškolského veku.

Rozvíjame a podporujeme vedomosti a zručnosti pedagógov v používaní moderných vyučovacích stratégií vedúcich žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu.
Veríme v osobnú zodpovednosť za finančné rozhodnutia a vidíme zmysluplnosť finančného vzdelávania.
Máme 16 – ročné skúsenosti so sociálno-finančným vzdelávaním.

 

ciele programu

 • Rozvíjať zručnosti detí a mladých ľudí, ktoré sú potrebné pre orientovanie sa vo svete financií.
 • Naučiť ich veku primerane využívať finančné prostriedky pre svoj prospech.
 • Rozvíjať kritické myslenie, plánovanie, zodpovedné správanie a etické rozhodovanie.
 • Kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov.
 • Zmysluplne využívať digitálne technológie v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Vzdelávať a podporovať učiteľov.

Naše ocenenia a úspechy

 • Rok 2007: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo predmet „Manažment osobných financií“ medzi voliteľné predmety do učebných plánov na stredné školy na Slovensku.
 • Rok 2007: Získali sme cenu Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako „Projekt s mimoriadnym prínosom pre vzdelávanie“.
 • Rok 2007: Získali sme 2. miesto v súťaži e-learning v praxi Iceta.
 • Rok 2009: International Youth Foundation vyhlásila projekt ako modelový projekt pre mládež v krajinách strednej Európy.
 • Rok 2012: Medzinárodná nominácia na „Child and Youth Finance International“.
 • Rok 2013: Schválená akreditácia programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl pod názvom „Manažment osobných financií“.