Ukážky e-learningu

E-learning PSP je jedinečná online aplickácia určená na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti. Obsahuje možstvo učebných textov pre žiakov všetkých ročníkov základných a stredných škôl, metodické materiály pre učiteľov a tiež súbory testov. Aplikácia umožňuje učiteľovi poskladať učebný obsah na mieru každej skupine žiakov a zároveň monitorovať ich napredovanie. Takto učiteľ získava vzácnu spätnú väzbu, vďaka ktorej dokáže adresne riadiť vyučovanie tak, aby každý žiak mal z neho čo najväčší úžitok.

Nasledujúce videá vám umožnia nahliadnuť do e-learningu a spoznať niektoré z jeho funkcií.

Aplikácia je prístupná učiteľom, ktorí prešli vzdelávaním Poznaj svoje peniaze Nadácie pre deti Slovenska a zaregistrovali sa ako noví užívatelia.

Aplikácia preferuje aktualizovaný prehliadač Mozilla Firefox a zariadenie s rozlíšením obrazovky najmenej 1280 x 768 px

Vytvorenie zoznamu študentov

V PSP pracujete so svojimi žiakmi v uzavretej skupine, kde nehrozí únik informácií o žiakovi a jeho výsledkoch. Každý žiak má svoje jedinečné prihlasovacie meno a heslo, svoj vlastný priestor, kde môže študovať obsah kurzov, ktoré mu vyučujúci sprístupnil a skontrolovať si svoje výsledky. Video demonštruje postup vytvorenia skupiny.

 

Výber obsahu vzdelávania

V aplikácii máte možnosť sami vytvoriť jedinečný kurz pre každú skupinu žiakov. Vy rozhodnete o tom, či sa naučia celú kapitolu o bankách, alebo len podkapitolu o elektronickom bankovníctve, či obsah bude pre žiaka len informáciou, alebo bude aj súčasťou testu. Je to vo vašich rukách.

 

Iné funkcie e-learningu

E-learning PSP má okrem správy obsahu aj ďalšie funkcie. Môžete efektívne komunikovať s učiteľmi a žiakmi vrámci systému, vzdelávať sa v knižnici a mnoho ďalšieho.