Day

máj 26, 2020
26
máj

Pozvánkla na pripravované online vzdelávanie nových učiteľov základných škôl

Vážení učitelia základných škôl, pozývame Vás na pripravované online vzdelávanie nových učiteľov základných škôl projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Cieľ projektu: zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie; naučiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti (sociálne a osobné kompetencie) potrebné na...
Read More
26
máj

Pozvánka na pripravované online vzdelávanie nových učiteľov stredných škôl

Vážení učitelia stredných škôl, pozývame Vás na pripravované online vzdelávanie nových učiteľov stredných škôl projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Cieľ projektu: zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie; naučiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti (sociálne a osobné kompetencie)...
Read More