Milí pedagógovia,

v rámci aktivít počas Global Money Week 2020 Vám opäť ponúkame možnosť zapojiť sa s celou triedou do medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti.

 

Čo je Európsky kvíz o financiách (EQM)?

Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov. Je súčasťou Európskeho týždňa financií.  Národné kolo sa uskutoční v stredu 25. marca 2020 v čase od 11:00 do 11:45 hod.

Kvíz bude online prostredníctvom www.youtube.com. Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Zúčastniť sa ho môže celá trieda 13 až 15-ročných žiakov a študentov alebo môžete vytvoriť viacej tímov z triedy, alebo jeden tím z viacerých tried.

 

Prečo sa zapojiť?

Kvíz je o zapojení, tímovej spolupráci, vedomostiach a zručnostiach priamo na Vašej škole. Žiaci si  overia svoje vedomosti a zručnosti  z rôznych oblastí napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti,  matematiky,… Získajú nové zážitky zo spolupráce v tíme  ale aj nové informácie z týchto oblastí.

 

Čo získa víťazný tím

Zástupcovia prvého tímu  postupujú do európskeho kola do Bruselu.  Prvé 3 úspešné tímy národného kola získajú zaujímavú finančnú odmenu.

 

Ako bude prebiehať kvíz EMQ?

Zástupca (pedagóg)  zaregistruje svoj tím/triedu. Na kvíz sa môže tím pripraviť pomocou podporných materiálov a cvičných testov. Tento rok ponúkame testy prvý raz aj v anglickom jazyku.  Národné kolo bude online prostredníctvom platformy Kahoot!. Otázky sa budú zobrazovať v živom vysielaní cez YouTube. Zástupca tímu bude odpovedať na otázky cez webovú stránku Kahoot! v počítači, tablete alebo smartfóne.

 

Máte záujem prihlásiť svoju triedu do kvízu a potrebujete získate ešte podrobnejšie informácie?

Kliknite si na stránku http://www.europskykvizopeniazoch.sk/

 

Registrácia tímu je prostredníctvom on-line formulára

https://forms.gle/wRjsecpXjDxWeCox9