Vážení pedagógovia,

Radi by sme Vás informovali o možnosti absolvovania školenia nových učiteľov programu Poznaj svoje peniaze.

V tomto školskom roku organizujeme tréningy v týchto mestách:

· Kechnec 30.10. a 16.11.2019

· Bratislava 16.11.2019

· Zvolen 19.11.2019

Kechnec – dvojdňový tréning pre východné Slovensko, Bratislava – intenzívny jednodňový tréning pre západné Slovensko, Zvolen – intenzívny jednodňový tréning pre stredné Slovensko.

Účastník si hradí jednorazový účastnícky poplatok 10€.

Nadácia pre deti Slovenska zabezpečuje občerstvenie a refunduje cestovné náklady účastníkov (cestovné verejnou dopravou (vlak 2. trieda)). V prípade účasti na tréningu v Kechneci vieme po individuálnej dohode zabezpečiť a uhradiť účastníkom aj ubytovanie.

Účastník získa certifikát o absolvovaní a plný bezplatný prístup do e-learningu Poznaj svoje peniaze pre seba a svojich žiakov/študentov. Aktuálne sme v procese reakreditácie, preto nemôžeme udeľovať kredity. Každopádne komunikujeme s Ministerstvom a čakáme, ako sa pretransformuje kreditový systém na školách.

V prípade záujmu Vás prosíme o registráciu cez on-line prihlášku do 24. októbra 2019. Formulár prihlášky: https://forms.gle/bh59UvYjFcF127CZ7

Budeme Vám vďační, ak pozvánku prepošlete ďalším záujemcom či kolegom.

Tím programu Poznaj svoje peniaze