program Poznaj svoje peniaze v médiách

SME Moderní

O tom, že program Poznaj svoje peniaze je stále aktuálny a atraktívny svedčí aj reportáž redaktora Mareka Mittaša z redakcie SME, ktorého zaujal inovatívny prístup PSP k rozvoju sociálno-finančnej gramotnosti na Slovensku. Po kliknutí na nasledovný ODKAZ si ju môžete prečítať a tiež pozrieť rozhovor o deťoch a peniazoch s programovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska, Anetou Chlebničanovou.

Autor fotografii: Marek Valovčin