Milí priatelia,

máte radi dynamické a netradičné formy vzdelávania? Pozývame Vás a Vašich žiakov zapojiť sa do ďalšieho ročníka on-line
Európskeho kvízu finančnej gramotnosti pre 13.-15.r.žiakov ZŠ.

Národné kolo prebehne 28.marca 2019 na platforme www.youtube.com. Všetky informácie o národnom kole ako a link na registráciu si môžete nájsť na webovej stránke http://www.europskykvizopeniazoch.sk/.

Na základe požiadaviek pedagógov z pilotného ročníka sme v tomto roku pripravili okrem on-line skúšobných testov aj podporné materiály (v prílohe pod článkom), ktoré môžete využiť pri príprave s vašimi žiakmi na kvíz.

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločne strávené chvíle počas kvízu.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať manažérku kvízu Alenu Matúškovú (0911 749 184, alena@nds.sk)

 

Príloha na stiahnutie