Objednávka certifikátov pre študentov zapojených do programu PSP

Milí pedagógovia,

ponúkame Vám možnosť objednať certifikáty pre Vašich študentov, ktorí v školskom roku 2017/2018 pracovali v programe Poznaj svoje peniaze. V prípade záujmu vyplňte, prosím, do 25. mája 2018 nasledovnú on-line objednávku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_l_W9clxgoCmqyTIEs6kn6EJAD8OBFReiME_O-Y6VAFYelQ/viewform

Samotné tlačivá certifikátov, ako aj ich zaslanie je bezplatné. (Udeľovanie certifikátov nie je povinné, závisí od rozhodnutia učiteľa. Zasielame nevyplnené tlačivá, mená žiakov si vypisuje učiteľ).

V prípade otázok, prosím, kontaktujte našu koordinátorku Andreu Geregovú:
(andrea@nds.sk, 0949 454 493).