Aktivita Global money week

Európsky kvíz o financiách

Milí pedagógovia,
v rámci aktivít počas Global Money Week Vám ponúkame možnosť zapojiť sa s celou triedou do Medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti.
 
 
Čo je Európsky kvíz o financiách (EMQ)?
Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov.
Je súčasťou Európskeho týždňa financií (od 12. do 18. marca 2018). Národné kolo sa uskutoční vo štvrtok 15.marca v čase od 11:00 do 11:40 hod.
 
Kvíz bude online prostredníctvom www.youtube.com.

Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Zúčastniť sa ho môže celá trieda 13 až 15-ročných žiakov a študentov.
 
 
Prečo sa zapojiť?
Kvíz je o zapojení, spolupráci, vedomostiach a zručnostiach celej triedy. Žiaci sa vzájomne dopĺňajú a zistia svoje vedomosti a zručnosti  z rôznych oblasti napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti, matematiky, EU…Získajú nové zážitky zo spolupráce triedy  ale aj nové informácie z týchto oblastí.
 
Čo získa víťazný tím?
Víťazný tím národného kola získa sumu vo výške 500 eur. Víťazný tím môže prostriedky využiť podľa vlastného uváženia.
 
Ako bude prebiehať kvíz EMQ?
Pedagóg zaregistruje svoju triedu. Na kvíz sa môže trieda pripraviť na cvičných otázkach.
Národné kolo bude 15. marca 2018  online prostredníctvom platformy Kahoot!. Otázky sa budú zobrazovať v živom vysielaní cez YouTube. 
Žiaci budú odpovedať na otázky cez webovú stránku Kahoot! v tablete alebo smartfóne.
 
Máte záujem prihlásiť svoju triedu do kvízu?
Pedagóg triedy vyplní registračný formulár na stránke Nadácie pre deti Slovenska.
 
Kde získate ešte podrobnejšie informácie?
Viac informácií, prihlasovací formulár a link na cvičné testy získate na stránke Nadácie pre deti Slovenska (v súboroch na stiahnutie):
 
 
Na Vaše otázky rada odpovie a na spoluprácu sa teší
 
Alena Matúšková
projektová manažérka
 
Kontakt:
TČ: 0911749184
Mail: alena@nds.sk