Pozývame Vás pripojiť sa spolu s nami do celosvetovej iniciatívy

Global money week 2018

Milí učitelia a študenti programu „Poznaj svoje peniaze“,

pozývame Vás pripojiť sa spolu s nami do celosvetovej iniciatívy Global Money Week 2018 /GMW/

Cieľom GMW vo svete je podporovať ďalšie generácie ľudí, aby sa stali istými, zodpovednými a ekonomicky kvalifikovanými občanmi.

 

Termín GMW 2018:  12. marec – 18. marec 2018

Cieľom aktivít na Slovensku je: 

  • Spájať deti, mladých ľudí, dospelých a seniorov v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať finančnú budúcnosť na Slovensku a vo svete,
  • vzájomne diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach,
  • podporovať mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii,
  • poskytovať priestor deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií a poskytovať im právo „byť vypočutí“.

Čo môžeme robiť  na stredných a základných školách

  • Komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi z rôznych krajín sveta, vymieňať si svoje názory a skúsenosti, získať nové priateľstvá.
  • Otvorené diskutovať s učiteľom, pozvaným expertom alebo odborníkom z komunity na témy, ktoré študentov zaujímajú v oblasti finančnej gramotnosti.
  • Realizovať aktivity pre svoju komunitu  vzdelávacie a informačné workshopy pre mladších spolužiakov, rodičov, seniorov alebo deti z ohrozených skupín napr. o vreckovom, o osobnom rozpočte, o sporení, o tom ako šetriť v domácnostiach, v škole, v organizácii.

  • Pripraviť a zrealizovať zaujímavé aktivity pre našu triedu alebo skupinu, kde sa spoločne učíme, ale aj zabavíme.

  • Pomôcť prostredníctvom praktických činov konkrétnemu človeku, skupine – seniorom, komunite, organizáciám prostredníctvom vašich vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti, vašich nápadov a zrealizovaných činov.

Viac informácií, podrobné podmienky prihlásenia a prehľad aktuálnych tém nájdete v priloženom PDF dokumente na stiahnutie.

Tešíme sa na inovatívne nápady, ktoré budú meniť vaše triedy, školy či celé komunity, v ktorých žijete.

Tím Poznaj svoje peniaze

 

www.poznaj.sk , www.nds.sk , http://www.globalmoneyweek.org/