Vážení učitelia,

pozývame Vás na rozvojový workshop projektu Poznaj svoje peniaze, www.poznaj.sk ,
ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Cieľ workshopu:

 • podporovať učiteľov programu Poznaj svoje peniaze,
 • stretnúť sa so zaujímavými osobnosťami, ktoré pracujú s programom Poznaj svoje peniaze,
 • predstaviť možnosť výučby témy „investovanie“ prostredníctvom hernej aplikácie „Moneymaker“,
 • vymeniť si skúsenosti a podporiť inovatívne nápady v rozvoji finančnej gramotnosti,
 • získať spätnú väzbu na skvalitnenie práce v programe Poznaj svoje peniaze.

Cieľová skupina: aktívni učitelia programu Poznaj svoje peniaze
Miesto konania tréningu: Zvolen, Penzión Almada
Termín konania: 9.–10.11.2017

Po absolvovaní workshopu:

 • možnosť zapojiť sa so svojimi študentmi do hernej aplikácie „Moneymaker“,
 • možnosť zapojiť sa do výberových „webinárov“ s expertmi v témach rozvoja sociálno–finančnej
  gramotnosti,
 • dostanete podporu a možnosť rozvíjať sa podľa Vášho záujmu v rámci projektov Nadácie pre deti
  Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Výdavky spojené s účasťou na tréningu, ktoré sú hradené z projektu:

účastníkom hradíme ubytovanie, stravu, občerstvenie, materiály k vzdelávaniu, metodické materiály.
Účastníci si hradia cestovné náklady.

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili do 02.11.2017 vyplnením on-line prihlášky.
(V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku projektu – Andreu Geregovú na andrea@nds.sk alebo
telefonicky 0949/454 493, alebo Anetu Chlebničanovú, aneta@nds.sk, 0911/702665.

 

Aneta Chlebničanová, manažérka projektu