Vážení pedagógovia a študenti. Ďakujeme za zaslanie Vašich prác z týždňa Global Money Week 2017. Vážime si Váš záujem a prácu v našom programe. Veríme, že Vám Vaše skúsenosti pomôžu aj v živote.

Postupujúce práce

Nezávislá odborná hodnotiaca komisia vybrala tieto postupujúce práce:

  • Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice – Dominika Augustínová, Alexandra Petrašová, Lujza Katarína Šimková, Monika Tomčiková, Katarína Buzogová
  • Obchodná akadémia, Tajovského, Banská Bystrica – Filip Boháčik, Kristína Mesíková, Lijun Peng
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza – Petra Púryová, Daniela Hudecová, Andrea Adamcová
  • Spojená škola, Svidník – Júlia Lenčová, Kristína Mikitová, Matúš Kozák, Adam Barvirčak
  • Stredná priemyselná škola, Snina – Alena Vožňáková, Natália Červeňáková, Ľudmila Galandová
  • Gymnázium, Trebišovská 12, Košice – Bohuš Hrnek, Adam Leng, Milan Mičko
  • SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen – Romana Nemcová

Študentská konferencia

Študentská konferencia sa bude konať v dňoch 15.- 16. júna 2017 v Bratislave, v centrále SLSP, na Tomášikovej ulici.

Ďakujeme všetkým zapojeným.

Aneta Chlebničanová, manažérka projektu (aneta@nds.sk, 0911 702 665)

Andrea Geregová, koordinátorka projektu ( andrea@nds.sk, 0949 454 493)