Peniaze sú nástroj, o ktorom potrebujeme informácie!

Dávid
 

“Peniaze sú nástrojom každého na dosahovanie svojich potrieb a my o ňom potrebujeme informácie!” konštatoval 17-ročný študent Dávid na margo svojej účasti na študentskej konferencii Poznaj svoje peniaze 2016.

Študentská konferencia Poznaj svoje peniaze 2016 sa uskutočnila 15.-16. júna 2016 v Bratislave za účasti finalistov prác z týždňa Global Money Week 2016. Jej cieľom bola výmena skúseností, diskusia s odborníkmi zo Slovenskej sporiteľne a prezentácia zistení jednotlivých kolektívov študentov vo veku 16-18 rokov.

 
 

Študenti formou rôznych aktivít, vrátane prezentácií a hier, získali praktické skúsenosti, ako narábať s financiami, plánovať domáci rozpočet. Dozvedeli sa však aj o podvodných praktikách, ktoré v súčasnosti útočia na seniorov, ale aj o tom, ako sa robí filantropia a aké finančné produkty im môžu pomôcť pri rozbehu vlastného života.

“Peniaze sú nástroj, a nie cieľ. To, keby si ľudia uvedomili, možno by to úplne inak chápali a možno aj tie peniaze by boli pre nich potom ľahšie získateľné,” 17-ročný študent Dávid.

 
 

“Naše partnerstvo s Nadáciou pre deti Slovenska v tomto projekte považujeme za veľmi úspešné a prínosné, hlavne, keď vidíme výsledky projektu,” vyjadrila sa Danica Lacová, správkyňa Slovenskej sporiteľne, predstaviteľka dlhoročného donora a partnera programu od roku 2010 a zdôraznila, že: “je pre nás veľmi povzbudzujúce, keď vidíme, že deti už v tomto veku sa venujú problematike rodinného rozpočtu, problematike sporenia, uvádzajú svoje osobné príklady, či už zo svojej rodiny, školy, priateľov, od starých rodičov, a podobne…”

Program Poznaj svoje peniaze od roku 2001 pomáha rozvíjať sociálno-finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí od materských až po vysoké školy. Jeho súčasťou je aj vzdelávanie pedagógov a pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí rozvíjajú finačnú gramotnosť na základných a stredných školách. Počas svojej existencie získal niekoľko ocenení na národnej i medzinárodnej úrovni a od roku 2013 bol zaradený medzi akreditované programy pod názvom Manažment osobných financií. Nadácia pre deti Slovenska v tomto programe doteraz spolupracovala s viac ako 1500 školami a do projektu bolo zapojených cca 37 000 detí.

Partnerom programu je Nadácia Slovenskej sporiteľne, Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku a Child & Youth Finance International.